Банківська система ПАР

Банківська система ПАР

Банк ПАР (РБ ПАР), на який покладено дуже широкі функції:

 • надає банківські, агентські та консультаційні послуги центральному уряду і провінційним адміністраціям;
 • виробляє і проводить грошову політику, випускає банкноти;
 • купує і продає інвалюту;
 • зберігає резерви готівки (всі установи, виплачують відсотки за депозитними вкладами, зобов'язані свої резерви готівки тримати у нього);
 • купує і продає продукцію всіх золотодобувних підприємств;
 • формує і проводить кредитну політику, вибираючи «золоту середину» між стимулюванням економічного зростання, обмеженням інфляції та підтриманням платіжного балансу (зокрема, впливає на норму накопичення окремих підприємств, на галузеву і територіальну структуру господарства, надає кредитні переваги перспективним і навіть старих галузей, що забезпечує інвалютні надходження).
Основне завдання РБ ПАР полягає в захисті вартості.

Південно-Африканська Республіка входить до групи країн, якi характеризуються дещо більш високим, ніж середній, рівнем економічного розвитку. Головним провідником політики держави у фінансовій сфері є Резервний

національної валюти, що має на увазі проведення ЦБ політики утримання інфляції під контролем. Найчастіше це вимагає прийняття непопулярних заходів, які політики, особливо в передвиборний період, можуть вважати важко прийнятними для виборців. З цієї причини, а також в цілях послідовного і наполегливого забезпечення необхідної фінансової дисципліни центральні банки наділяються незалежністю у виборі операційних процедур, які вони вважають необхідними для виконання своїх обов'язків. Тому уряд ПАР проводить обмежувальну грошово-кредитну політику, спрямовану на відновлення загальної фінансової стабільності та довіри. Такий напрям діяльності Центробанку викликало жорстку критику з боку представників ділових кіл, багатьох домовласників і великих боржників, економістів, зацікавлених в спекулятивних фінансових операціях, профспілок і ряду політиків, що звинувачували грошово-кредитну політику ЦБ у всіх бідах в економіці країни, за ненадання більшої ліквідності при наявності у нього необмежених можливостей створювати більше грошей. Але незважаючи на жорсткий пресинг, уряд ПАР дозволило Резервному банку проводити непопулярну політику, яка дає, безсумнівно, позитивні зрушення. Набраний завдяки їй запас стабільності забезпечив лише незначний вплив на економіку ПАР потрясінь на міжнародних валютних ринках, викликаних кризою в Південно-Східній Азії.

Для банківської системи ПАР характерний широкий розвиток державного сектора. Крім Резервного банку, в число інших державних установ - учасників фінансової сфери входять:

 • Земельний і Сільськогосподарський банки, які надають допомогу фермерам і сільгоспкооперативу;
 • Корпорація громадських заощаджень, яка приймає вклади державних установ та інвестує їх в державні цінні папери;
 • Державна інвестиційна комісія, що здійснює контроль кредитних і депозитних фондів, що знаходяться в користуванні держорганізацій;
 • Поштова ощадний банк, що приймає вклади від населення, використовувані в основному як позиковий капітал для приватизованих поштових та комунікаційних служб;
 • Корпорація розвитку малого бізнесу (державно-приватна), що надає позики та консультаційні послуги малим підприємствам.

Корпорація розвитку малого бізнесу утворена в 1981 році як змішане підприємство державного і приватного секторів. Вирішальний голос у Раді директорів корпорації належить приватному сектору, що визначає характер управління корпорацією. З 1983 року функціонує Банк розвитку Півдня Африки. Він надає позики, технічну та фінансову допомогу у розробці і здійсненні проектів і виділяє дотації урядам країн південноафриканського регіону, регіональним та місцевим адміністраціям, а також неурядовим організаціям, котрі відають питаннями економічного розвитку.

Високий рівень розвитку банківської системи - одна з основних ознак, що відрізняють ПАР від так званих «нових ринків». Ця система відрізняється професійним менеджментом, прибутковістю і непоганий ринковою капіталізацією. ПАР, що входить до числа країн - засновників Базельського комітету з банківського нагляду, застосовує розроблені комітетом норми достатності капіталу та розпорядженні системою банківського нагляду, порівнянної з британської. В той же час в міжнародному зіставленні банки ПАР порівняно невеликі. Загальна сума їх активів складає 415 млрд рендів (100 млрд дол). 80% з них припадає на чотири фінансових інститути: амальгам-мейтід Бенкс оф Саут Африка Лімітед (найбільший універсальний банк), Стандард Бенк, Ферст Нешнл Бенк і група Недкор.

Після повернення ПАР в світову економіку в країні були відкриті представництва 52 іноземних банків, що конкурують з місцевими інститутами насамперед у боротьбі за великих клієнтів. Ринок дрібних і середніх компаній, а також приватна клієнтура знаходяться повністю в руках вітчизняних банків, що мають 2275 філій по всій країні. Основне навантаження в роботі з приватними клієнтами припадає на іпотечні операції під з південь житлових будинків і на споживчі кредити для придбання в розстрочку автомобілів. На ці дві форми фінансування припадає 60% всіх активів місцевих банків. Процентні ставки за іпотечними та споживчими кредитами нижчі ставок за овердрафтом.

У технологічному плані місцеві великі банки просунулися набагато далі середньосвітового рівня, що зумовлено специфікою ринку, об'єднуючого ознаки розвинених країн з ознаками країн «третього світу». Так, у сільській місцевості може стояти банкомат, що працює на сонячних батареях і пов'язаний з головним розрахунковим центром через супутник. Обробка платіжних карт за допомогою персонального ідентифікаційного номера (PIN-коду) через масову неписьменність сільських жителів є проблемою. Тому ПАР стала першою в світі країною, де встановлені банкомати, що визначають клієнта за відбитком пальця або голосу. Надання кредитів в значній мірі комп'ютеризовано. Співробітники філій мають можливість, занісши дані про клієнта в ЕОМ, за допомогою програм, що базуються на врахуванні специфічних ризиків, отримати готове рішення про видачу або відмову в кредиті.

Найзначніше відміну банківської системи ПАР від банківських систем розвинутих країн полягає в більш високої соціальної відповідальності, випробовуваної великими банками після перших демократичних виборів. Всі великі банки беруть активну участь в плануванні і фінансуванні державної програми економічного розвитку в строгій відповідності з ринковими принципами - ні про які безвідсоткових або пільгових кредитах не може бути й мови.

Безумовно, банківська система ПАР є найрозвиненішою серед країн Африки. Стан же банківських систем інших країн Африки можна охарактеризувати як досить проблемне. Так, протягом 90-х років лопнув ряд банків Замбії та Кенії, де державні банки змушені були заплатити за боргами банкрутів. Причиною банкрутств стали високоризиковані кредити, видані під натиском влади. Тому головним завданням африканських банківських систем є фінансове та структурно-організаційне оздоровлення.! -

Читайте також: Мадагаскарський аріарі - валюта Мадагаскару

18.10.2018