Банківська система Азербайджану

Банківська система Азербайджану

Банківська система є важливим елементом фінансової системи Азербайджану. Сьогодні банки за обсягом активів і капіталу, по регіональним охопленням набагато випереджають інших фінансових посередників.

В даний час в республіці діє розвинена, заснована на ринкових принципах двоступенева банківська система (на першому ступені знаходиться Національний Банк Азербайджанської Республіки, на другий - комерційні та інші небанківські кредитні установи).

На першому етапі реформ були проведені заходи щодо реструктуризації і оздоровленню державних банків, забезпечено інституційне формування приватної банківської системи. На цьому етапі було визначено невисокі вимоги щодо капіталу, вкрай ліберальні умови входження в систему і застосовані м'які інструменти регулювання банківської діяльності. У результаті відбулося інституціональне розширення банківської системи, і зросла чисельність приватних банків.

На черговому етапі банківської реформи, з 2000 року, почалося здійснення заходів з інтенсивного оздоровлення приватних банків, що створило умови для зміцнення стійкості банківської системи та покращення функції фінансового посередника.

Послідовне підвищення вимог Національного банку щодо мінімального розміру капіталу приватних банків і заохочення процесу консолідації забезпечили зміцнення бази капіталу приватної банківської системи, просуванню банківської системи в цілому.

З 2002 року почалося здійснення найважливішого етапу реструктуризації банківської системи. Як закономірний результат успішної нафтової стратегії почався приплив у країну нафтових доходів. Враховуючи даний факт і необхідність готовності до ефективної передачі фінансових ресурсів банків, була підготовлена нова, розрахована на 2002-2005 роки стратегія розвитку.

Головна мета стратегії полягає в забезпеченні ефективної та безпечної трансформації нафтових доходів у ненафтовий сектор, підвищенні можливостей доступу населення та регіонів до банківських послуг і розвитку на цій основі фінансової посередницької функції банківської системи для скорочення бідності, зміцненні стабільності та надійності банківської системи, створенні умов вільної і здорової конкуренції на ринку банківських послуг. Фінансово-банківська система відіграє виняткову роль у становленні економіки, диверсифікованої на базі зростаючої економічної потужності і фінансових можливостей, і в напрямку засобів на капіталізацію ненафтового сектора.

Для досягнення визначених стратегічних цілей були поставлені конкретні завдання, такі як удосконалення банківського законодавства та приведення його у відповідність з міжнародними стандартами, підвищення надійності та здоров'я банківської системи, розширення доступу до банківських послуг, підвищення рівня прозорості банківської системи та зміцнення ринкової дисципліни, організація ефективного банківського контролю.

Банки надають широкий спектр послуг, і роздрібні банківські послуги розвиваються в прискореному темпі. Тепер клієнтам пропонують банківську продукцію через сучасні технологічні засоби - Інтернет-банк, мобільний банк, автоматизовані банківські пункти.

Розширюється регіональна мережа банківської системи і можливості доступу до фінансових послуг, банки починають активну діяльність на міжнародних фінансових ринках. Тільки в 2007 році приступили до діяльності 2 нових банки: авторитетним світовим структурам - Commerzbank v Citi bank - було дозволено відкрити представництва в нашій країні, що дозволить впровадити передові світові банківські технології в Азербайджані.

Успішна реалізація поставлених завдань дозволили зберегти в 2004 році позитивні тенденції розвитку банківської системи, ще більше зміцнити роль банків як фінансових посередників.

Проводиться підготовка нової концепції з модернізації та розвитку банківської справи.

В даний час в Азербайджані діють 45 банків і 530 філій банків. З діючих банків один засновано за участю державного капіталу, а 23 - за участю іноземного.

На 1 січня 2008 року поряд з банками функціонують 96 небанківських кредитних установ, з яких 77 є кредитними спілками.

Зростання реальних грошових доходів населення, підвищення довіри до банківської системи, удосконалення правових засад захисту інтересів кредиторів і вкладників, зокрема, початок діяльності «Фонду страхування вкладів» стали причиною швидкого збільшення вкладів населення.

На 1 січня 2008 року вклади населення в банках країни склали 1,468 млрд. манат, причому 33% з них припадають на довгострокові (більше 1 року) вклади.

Суттєво зросли і депозити корпоративних клієнтів в банках. На 1 січня 2008 року депозити корпоративних клієнтів склали 2 млрд. манат.

Зростання довіри до банківської системи з боку населення та економічних суб'єктів зумовив поліпшення безготівкового грошового обороту. На даний момент кількість платежів за допомогою банків складають 1473 тис., а сума платежів - 41 млрд. манат.

Динамічне зростання власних і залучених коштів створив сприятливі умови для розширення операцій з активами. На 1 січня 2008 року обсяг банківських активів склав 6727 млн. манат.

У структурі банківських активів велику питому вагу мають кредитні вкладення. На 1 січня 2008 року банками видано кредитів клієнтам на суму 4664 млн. манат, що становить 69% банківських активів. У структурі кредитних вкладень питома вага приватного сектору становить понад 86%.! -

Читайте також: Замбійська квача - валюта Замбії

18.10.2018