Банківські системи

Фінансова система Швейцарії
Швейцарія належить до найбільш респектабельних фінансових центрів Європи. Традиційний статус нейтральної держави, місце розташування в центрі Європи, усталені демократичні інститути забезпечили Шв...
Історія банківської системи Франції
До Першої світової війни Франція, сильно відставши від інших великих капіталістичних країн по розвитку промисловості інтенсивно здійснювала накопичення позикових капіталів. З 1890 по 1912 роки с...
Історія банківської системи Італії
Банківська справа в Італії зародилося в Римі і було організовано за образом і подобою грецького. Аргентарії або мензаріі, що проводили операції з прийому грошових вкладів, переказу коштів, видач...
Історія банківської системи Німеччини
У ФРН після Другої світової війни була створена дворівнева банківська система, де на верхньому рівні знаходиться центральний банк країни - Німецький федеральний банк, а на другому - комерційні,...
Банківська система Південної Кореї
Протягом останніх 30 років банки під тиском уряди були змушені давати кредити на ризиковані промислові проекти, що призвело до накопичення непогашених боргів. За даними Центрального банку Півден...
Банківська система ПАР
Банк ПАР (РБ ПАР), на який покладено дуже широкі функції: надає банківські, агентські та консультаційні послуги центральному уряду і провінційним адміністраціям; виробляє і проводить грошо...
Банківська система Чехії
Банківська система Чехії все пореформені роки була на голову попереду Польщі та Угорщини, але зараз переживає не кращі часи. У 1996 році вона була на межі повномасштабної кризи: з наявних у краї...
Банківська система Хорватії
Головним органом кредитно-грошового регулювання (центральним банком країни) є Національний банк Хорватії, заснований в 1991р. Хорватія проводить реформу законодавства про центральному банку з ме...
Банківська система Словаччини
Національний банк Словаччини - центральний банк Словаччини, який є членом Європейського союзу і Європейської системи центральних банків. З 1 січня 2009 року є членом Єврозони. Національний банк...
Банківська система Польщі
Республіка Польща - одне з перших посткомуністичних держав, які почали здійснення лібералізації економіки, в тому числі, і реформування форми власності. Початок перебудови кредитно-фінансової...
Банківська система Ліхтенштейну
Банківська система країни, подібно швейцарської та австрійської, орієнтована на залучення клієнтів за кордону. Власне, банків у країні небагато - всього 16. Причому навіть найбільші з них за сві...
Банківська система Латвії
Останні 10 років латвійська банківська система відрізняється високою стабільністю, цьому сприяє стабільний курс лата: 1 лат дорівнює 1.42 Євро, суворим контролем Банком Латвії фінансового стану...
Банківська система Китаю
У Китайській Народній Республіці діє дворівнева банківська система. На першому рівні знаходиться центральний банк, а на другому - спеціалізовані державні банки і велика мережа комерційних банків...
Банківська система Кіпру
Банківська система Кіпру базується на британській моделі і включає в себе Центральний банк, дванадцять банків-резидентів та міжнародні банківські установи. Два найбільші банку Кіпру - Bank of Cy...
Банківська система Іспанії
Економічний розвиток Іспанії перед громадянською війною 1936-1939 років було недостатнім для великих капіталовкладень. До цього часу в Іспанії функціонувало всього лише три іноземні банку: Креді...
Банківська система Греції
Центральний банк країни, Банк Греції (БГ), є акціонерним товариством, 50% акцій якого належить державі, решта - інституційним інвесторам, у тому числі й іноземним, а так само дрібним акціонерам. О...
Банківська система В'єтнаму
Одним з важливих напрямків здійснення реформ у В'єтнамі є формування банківської системи, здатної забезпечити монетизацію народного господарства і створити умови для залучення міжнародного к...
Банківська система Великобританії (Англії)
Банківська система Великобританії - одна з найстаріших. Її характеризують високий ступінь концентрації і спеціалізації, добре розвинена банківська інфраструктура, тісний зв'язок з міжнародни...
Банківська система в Таїланді
Діяльність тайських банків регулюється Банком Таїланду (BOT) відповідно до положень Закону «Про комерційний банківській справі». Міністерство фінансів контролює Банк Таїланду. Обов'язки BOT...
Банківська система Бразилії
Фінансова система і діяльність банківських та фінансових секторів є ключовим елементом в економічному плануванні та політиці. Відповідно, банківська справа Бразилії характеризується високим рівн...
Банківська система Болгарії
Центральним Банком Республіки Болгарія є Болгарська Народний Банк (болг. Б'лгарска народна банку, англ. Bulgarian National Bank) - БНБ, заснований в 1879 році. Він є Центральним банком Болгарі...
Банківська система Андори
Діяльність банків та інших фінансових установ в Андоррі регулюється андоррскім національним фінансовим інститутом (INAF) відповідно до Закону про регулювання фінансової системи 1993 р. усі банки А...
Банківська система Азербайджану
Банківська система є важливим елементом фінансової системи Азербайджану. Сьогодні банки за обсягом активів і капіталу, по регіональним охопленням набагато випереджають інших фінансових посередни...
Банківська система Австрії
Нинішня банківська система Австрії бере свій початок у 19-му столітті. Господарський розвиток цього століття характеризувалося посиленням поділу праці, в тому числі і в сфері побутового обслугов...

Читайте також: Мадагаскарський аріарі - валюта Мадагаскару

21.09.2018